Izabela Kowalczyk – publikacje

Wydawnictwa książkowe:

Redakcja:

 • W poszukiwaniu małej dziewczynki, red. I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Konsola, Poznań-Wrocław, 2003.
 • Kobiety, feminizm i media, red. E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk, Konsola, Poznań-Wrocław 2005.
 • Historia w wersji popularnej, red. I. Kowalczyk, I. Kiec, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2015.
 • Polki, patriotki, rebeliantki, red. I. Kowalczyk, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2018.

Rozdziały w monografiach:

 • „Sztuka krytyczna w Poznaniu”, [w:] W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986 – 2011. Wybrane zagadnienia, red. W. Makowiecki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011, s. 86 – 107.
 • „Estetyka po Zagładzie/Estetyka Zagłady we współczesnej ikono sferze”, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, tom III: Medium a doświadczenie, red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 325-338.
 • „Skompromitowane fotografie? Pytanie o znaczenie i wykorzystanie dokumentów z czasów Zagłady”, [w:] Dokument w sztuce współczesnej, WSNHiD, Poznań 2012, s. 40-56.
 • “From Identity to the Transformation of Visual Order, [w:] Working with Feminism. Curating and Exhibitions in Eastern Europe”, red. Katrin Kivimaa, TLU Press, Tallin 2012, s. 98 – 117.
 • “Vulnerable masculinity in the works of young Polish Artists”, [w:] Trickster Strategies in the Artists’ and Curatorial Practices, red. Anna Markowska, Polish Institute of World Art Studies, Warsaw-Toruń 2012, s. 165 – 173.
 • „Odpominanie przeszłości/ Rememoration of the Past”, [w:] Pamięć. Rejestry i terytoria / Memory. Registers and Territories, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 48-57.
 • “Working Through Traumatic History in Central Europe, [w:] Curating Eastern Europe and Beyond. Art Histories Through Exhibitions”, red. by Maria Oriskova, Spectrum Slovakia, Vol. 4, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014.
 • „Sztuka” (hasło), [w:] Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpr. Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2014, s. 465-469.
 • „Przetworzenia w sztuce i internecie, czyli pochwała sztuki pirackiej”, [w:] Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych, red. A. Nowak, D. Dolata, M. Markowski, E-naukowiec, Lublin 2014, s. 39-49.
 • „Nautokultura w pracach Pawła Matyszewskiego / Nature-culture In the Works of Paweł Matyszewski”, [w:] Paweł Matyszewski, Odejdź ciało / Body, Go Away, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015, s. 14 – 37.
 • „Pułapki posthumanizmnu – w kontekście użycia zwierząt przez sztukę”, [w:] Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. A. Barcz i D. Łagodzka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 107 – 122.
 • „O potrzebie rozszczelniania historii sztuki w kontekście sztuki współczesnej”(wraz z Eweliną Jarosz), [w:] Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie, red. J. Banasiak, Fundacja Kultura Miejska, Warszawa 2015, s. 169 – 190.
 • Sztuki wizualne w przestrzeni polsko-niemieckiej, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, red. A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt, współpr. Ch. Pletzing, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Uniwersytet Wrocławski, , Wrocław 2015, tom II, s. 373 – 395.
 • „Art. 202 § 4b k.k. w kontekście sprawy Krzysztofa Kuszeja”, [w:] Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, red. M. Bieczyńskiego i A. Jakubowskiego, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, s. 297 – 313.
 • „Mrówki i grzyby w pracy Elvina Flamingo Symbiotyczność tworzenia. Rozważania o katastrofie”, [w:] Ryzosfera. Grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, red. M. Smolińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2019, s. 99-117.

Inne publikacje:

 • Dehistoryzacje. O historii i duchach”, [w:] „Obieg”, 26.05.2006.
 • Ambiwalentne piękno”, [w:] „Artmix” nr 24 (Gender Europy Wschodniej), 23.08.2010, Archiwum obieg.u-jazdowski.pl
 • „The Space Embodied”, [w:] “Maria Pinińska-Bereś”. Katalog wystawy, Galeria Piekary, 20.05 – 10.06.2011, Poznań 2011, s. 1-20.
 • „On the Body Inscribed”, [w:]  “Paweł Matyszewski, Apprehensions”. Katalog wystawy, Galeria Piekary, Poznań 2011.
 • Julia Curyło, Paweł Matyszewski, [w:] 10. Konkurs Gepperta – Co robi malarz?, BWA Wrocław Galeria Sztuki Współczesnej, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Katalog, Wrocław 2011, s. 33, s. 80.
 • „Matki, artystki, negocjatorki”, [w:] Sztuka matek. Katalog wystawy, Warszawa, Galeria Apteka Sztuki, Wrocław, Galeria Browart, Wrocław 2011, s. 2-4.
 • „Miejsce komiksu w historycznych narracjach”, [w:] „Zeszyty Komiksowe”, nr 12, 2011, s. 4-9.
 • „Sztuczny człowiek ułatwiający nam samookreślenie się kontra cyborg wskazujący na potrzebę transgresji granic”, [w:] „Litteraria Copernicana” pt. „Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych”,  2(8) 2011, Wydawnictwo UMK, s. 251-256.
 • Zwichnięta historia sztuki? – o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku”, [w:] „Opposite”, Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • „Sztuka jako odprawianie pochówku?”, [w:] „Rita Baum”, nr 23, wiosna 2012, s. 18-23.
 • „Prowokacje w sztuce współczesnej”, „Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli”, nr 10, listopad 2012, s. 9-13.
 • “The Fleeing Woman in Red – Between Virtuality and the Need of Touch”, [w:] Izabella Gustowska. 66 Persons Search for Iza G., red. Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska,  Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2012, s. 81 – 91.
 • „Ranliwa męskość w pracach młodych polskich artystów”, [w:] „Opposite”, nr 3, Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012. 
 • „Jak kultura popularna sprzyja postępowi? (na przykładzie serialu Ranczo)”, [w:] „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne”, nr 2/10, 2012, s. 12-19.
 • Pomiędzy sztuką i medycyną – ciała kobiet i mężczyzn w reprezentacjach artystycznych, medycznych oraz popularnych, [w:] „Nowiny lekarskie. Dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, 5, Poznań 2012, s. 538-544.
 • „Skąd bierze się niechęć do kultury popularnej?”, [w:] „Czas Kultury”, 5, 2012, s. 32-40.
 • „Agata Zbylut. Pomiędzy teatrem gestów a poszukiwaniem prawdziwych relacji”, [w:] „Exit. Nowa sztuka w Polsce”, 1 (93) 2013, s. 6334 – 6344.
 • „O zagadkach nie tylko ludzkiego mózgu”, [w:] Violka Kuś. W napięciu przegrzanych neuronów, katalog wystawy, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz 2013, strony nienumerowane.
 • Польське критичне мистецтво і Голокост”, [w:] „КРИТИКA” (Krytyka), VIII, nr 5-6, Kijów 2013, s. 39-43.
 • „W pułapce rozważań nad tożsamością (Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości)”,[w:] „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, nr 114, kwiecień 2013, s. 157-160.
 • „Czy rebelia jest jeszcze możliwa? (komentarz do Manifestu Andrzeja Turowskiego)”, [w:] „Czas Kultury”, 6, 2013, s. 125-128.
 • Odpominanie przestrzeni u Zofii Lipeckiej”, katalog wystawy, [w:], Atlas Sztuki 93, Łódź 2014, s. 2 – 5.
 • „Zapisane w ciele” [w:] Zapisane w ciele. Katalog wystawy, Fundacja Mama, Apteka sztuki, Warszawa 2014, strony nienumerowane.
 • “Polish Toy Art”, [w:]“CoCAin. Review of Contemporary Art Centres and Museums”, No 5, March 2014, s. 20-25.
 • „A jednak się kręci – tricksterowanie Jerzego Kosałki / And yeti t moves! – Jerzy Kosałka and his trickster stategies”, [w:] Jerzy Kosałka. Artysta – narodowi / Jerzy Kosałka. From the Artist – to the Nation,, katalog wystawy, 13.03 – 30.04.2015, Galeria Biała, Lublin, s. 5 – 31.
 •  „Alchemia jako wezwanie do szczęścia / Alchemy as and Appeal for happiness”, [w:] Anna Tyczyńska. Alchemia / Alchemy, 2014/2015, Wydział Edukacji Artystycznej UAP, Poznań 2015, s. 3 – 5, 43 – 44.
 •  „Izabella Gustowska, Nowy Jork i dziewczyna”, [w:] „Szum”, wiosna-lato 2016, s. 150-152.
 • „Edukacja artystyczna a zderzenie z rzeczywistością – na przykładzie przerwanych karier kobiet artystek”, [w:] „Zeszyty Artystyczne”, nr 28, 2016, s. 87-103.
 • Wystawy sztuki kobiet: od esencjalizmu do konstruktywizmu” [w:] „Sztuka i dokumentacja”, nr 15 (jesień 2016), s. 97-105.
 • „Natalia LL. Consumer Art”, w: Kontakt. The Art. Collection of Erste Group and Erste Foundation, Verlag der Buchhandlung Walthe Koning, Koln 2017, s. 262-265.
 • Współczesne konteksty sztuki kontekstualnej – wokół idei Jana Świdzińskiego”, [w:] „Zeszyty Artystyczne”, nr 32, 2018, s. 134-151.
 • Wystawy sztuki w kontekście edukacji obywatelskiej – na wybranych przykładach własnych kuratorskich koncepcji”, [w:] „Zeszyty Artystyczne”, nr 35, 2019, s. 26-43.